Polityka jakości

transportOd początku naszej działalności na rynku transportowym koncentrujemy się na świadczeniu usług o najwyższej jakości. Głównym celem jest dbałość o pełną satysfakcję naszych Klientów. Dzięki wdrażaniu najnowocześniejszych metod zarządzania logistycznego, dajemy pewność, że świadczone usługi stoją na najwyższym, światowym poziomie.

Wdrożenie systemu zarządzania pozwala na ciągłe udoskonalanie oraz dostosowanie świadczonych usług do potrzeb Klientów ? dotyczy to zarówno wymagań technicznych jak i ekonomicznych.

Prowadzona przez nas polityka jakości opiera się na kilku podstawowych zasadach. Koncentrują się one na poniższych założeniach:

  • efektywność i skuteczność w zarządzaniu firmą – są one osiągane dzięki sprawnemu funkcjonowaniu naszej firmy oraz stałym doskonaleniu systemu jakości, zgodnemu z wymaganiami międzynarodowymi
  • wysoki standard obsługi – naszą nadrzędną zasadą pozostaje sprawne działanie i odpowiadanie na potrzeby Klienta tak, by zapewnić mu maksimum satysfakcji ze świadczonych przez nas usług spedycyjnych
  • elastyczność działań – nasi pracownicy oferują Klientom pomoc w realizacji i usprawnieniu przewozu towarów, w razie potrzeby oferujemy skorzystanie z alternatywnych rozwiązań logistycznych
  • troska o stałe szkolenia pracowników – system szkoleń obejmuje zarówno kierowców, jak i pracowników biurowych
  • nowoczesny, rozbudowany i wszechstronny tabor – nasze samochody spełniają wszelkie normy ekologiczne wymagane przez prawo krajowe jak i międzynarodowe
  • wysoki poziom bezpieczeństwa – dzięki zastosowaniu technologii GPS mamy możliwość pełnej kontroli nad używanymi pojazdami, a także nadzoru i weryfikacji kosztów eksploatacji, czasu i kosztów przejazdu
  • zastosowanie pełnego ubezpieczenia transportowanych przez nas towarów
  • bezwzględne przestrzeganie czasu dostaw, w tym także dostaw „Just in Time”
  • stałe podnoszenie jakości usług – nasza firma stale się rozwija. Dotyczy to zarówno inwestycji w tabor samochodowy, jak również w infrastrukturę biurową i informatyczną. Stale rozbudowujemy posiadane przez nas zaplecze techniczne oraz magazyny
  • budowanie zaufania Klientów – naszą stałą dewizą jest dbanie o pełne zaufanie zarówno ze strony małych firm jak i dużych koncernów